Mindfulness Meditations kursus 30 januar 2018

Mindfulness Meditations kursus

En rigtig god investering i din fremtid!

”Forløbet er bygget op omkring MBSR Teknikker. Se mere nederst på siden”

stress , tankemylder, søvnbesvær, generel uro eller smerter i kroppen.

Du har måske mange tanker, der konstant trækker i dig. Uro i kroppen eller endda smerter, du ikke kan komme af med. Måske du blot er nysgerrig på hvordan du kan opdyrke en indre ro, eller har et ønske om, at arbejde med at videreudvikle din mentale styrke. Hvad det så end er, vil du med dette kursus få værktøjer til, at komme i dybden med det der interessere dig.

Forløbet er tilrettelagt, så vi kommer rundt i en del forskellige teknikker, der vil hjælpe dig til, at kunne stoppe op i hverdagen. Stoppe op og se tingene som de er vel at mærke uden at alle de dramaer og historier, som vi alle trækkes rundt med, skal styre vores tanker. Vi vil arbejde med metoder, der kan stilne tankerne og lade dem være, som de er uden, vi konstant skal bedømme og dømme, hvad det er der foregår.

Samtidig vil jeg kort introducere dig for teorien bag mindfulness og hvilke ting, du skal være opmærksom på i dine meditationer.

Da Mindfulness ikke kan gribes og forstås udelukkende via teori, har jeg en overvejende fokus og vægt på udførelse af forskellige meditative øvelser. Det er her igennem, at du vil erfare, hvad Mindfulness handler om for dig og hvad det kan gøre for dig og dit liv.

Vi vil derfor arbejde med Yoga samt stående, gående, liggende og siddende meditationer. Alle med den samme intention, men dog i en vidt forskellig udformning. Dette vil give dig et godt afsæt for, at kunne implementere det efter kurset i den udstrækning, du selv har lyst til.

Vi vil især arbejde med:

– Mindfulness meditation. – At øge fokus og bevidsthed i livet – Håndtere søvnløshed – Reducere tankemylder – Rumme svære følelser og tanker. – Støtte kroppens evne til selvregulering af bl.a. smerter. – Håndtere stress og stressrelaterede situationer – Udvikle intuition, indre ro, glæde og overskud.

Hvad forventes?

Det forventes, at du vil kunne deltage på alle kursus aftner, og at der i din hverdag afsættes 60 minutter til træning. Ellers udebliver resultaterne og en deltagelse på kurset er meningsløst.

Hvad kan jeg få ud af kurset?

Dit udbytte afhænger af din egen indsats. Hvis du virkelig arbejder med de metoder du introduceres for, kan du forvente, at der opstår en indre robusthed der vil kunne modstå livets små og store “katastrofer”. Du vil kunne mindske eventuelle smerter, og du vil opleve livet mere intenst end før. Ofte opstår et mere roligt sind også som en konsekvens af den intensive træning på kurset.

Du vil modtage guidede meditationer, så din hjemme træning bliver i tråd med undervisningen.

Kurset er bygget op med 1,5 timers møder, der foregår 8 gange.

Kurset er et mindfulness meditationskursus og skal ikke forveksles med terapi eller andre behandlingsformer.

Pris: 3500,-

Early Bird Pris: 2195,- 

Sted: Kurset afholdes i et dejligt lokale på Dehnsvej 2A, 4700 Næstved

Dato og tid

  • 30 Jan 19:30 – 21:00
  • 6 Feb 19:30 – 21:00
  • 13 Feb 19:30 – 21.00
  • 20 Feb 19:30 – 21:00
  • 27 Feb 19:30 – 21:00
  • 6 Mar 19:30 – 21:00
  • 13 Mar 19:30 – 21:00
  • 20 Mar 19:30 – 21:00

Der er plads til max 12 personer på kurset.

Inden kursus start vil du skulle deltage i et introduktionsmøde, for at gøre dig klart hvad du kan få ud af kurset og hvad det kræves af dig for, at kunne gennemføre det. Det er også her jeg vil høre om din motivation og bevæggrunde for, at melde dig til forløbet. Endelig tid og sted offentliggøres når vi nærmer os opstarten. Forventet tidsforbrug 1 time.

Tilmelding: send en mail til estrup@mindfulnessdk.dk. Tilmeldingen er først endelig booket, når indbetalingen er modtaget.

Du kan indbetale via Mobilpay på 2362 9914 eller på Reg 6140 Konto 0004250237. Betalingen er ikke refunderbar og kan ikke overføres til andre kursusforløb.

http://www.mindfulnessdk.dk

For dem der er interesserede i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) så er det et kursus, der er bygget op over 8 uger af Jon Kabat- Zinn der udviklede det i 1979. Det er siden blevet et af de mest videnskabelige undersøgte kurser inden for meditation, og der er derfor evidens for, at det har en positiv effekt på en række ting, så som smerter, stress og depression.

Hvis du vil vide mere, er der inspiration at hente på Århus Universitets hjemmeside, hvor jeg selv studerer og er ved at færdiggøre min uddannelse i Mindfulness meditation som er på Master niveau.

http://mindfulness.au.dk/